Výběrová řízení

Děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP vypisuje výběrová řízení na akademické pracovníky

1. Katedry Fyzioterapie

2. Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Více informací v příloze.


Přílohy:
Ing. Jan Povolný | vloženo: 13.března 2018 07:42:18 | aktualizováno: 13.března 2018 07:54:29 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800