Výběrové řízení na akademické pracovníky

Děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP vypisuje výběrová řízení na akademické pracovníky

1. Katedry Fyzioterapie

2. Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Více informací v příloze.