Výběrové řízení na akademické pracovníky

 

Děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP vypisuje výběrová řízení na akademické pracovníky

 

1. Katedra Ergoterapie - Vedoucí katedry Ergoterapie


2. Katedra Ergoterapie - Ergoterapeut


3. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - porodní asistentka


Více informací v jednotlivých přílohách.