Výběrové řízení na akademické pracovníky

 

Děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP vypisuje výběrová řízení na akademické pracovníky

 

1. Katedra Ergoterapie - Ergoterapeut


2. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - porodní asistentka

 

3. Biomedicínský technik


Více informací v jednotlivých přílohách.