Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2016/2017
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Akce FZS pro veřejnost
Kurzy nabízené na FZS
PC studovna
Rozvrh
Kontakty
Zaměstnanci UJEP - kontakty
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
123 4 5 6 7
8 9 10 11 12 1314
15161718192021
2223 24 25 26 27 28
29 30 31
Přihlásit


Osobní stránky zaměstnanců

zpět

Mgr. Zdeněk Čeřovský

fotka nenalezena

nar. 1988 v Mladé Boleslavi

 • Laboratoř pro studium pohybu: IT specialista
 • Katedra ergoterapie: odborný asistent

Kontakt

email: zdenek.cerovsky@ujep.cz

tel.: +420 475 28 4244

mobil: +420 724 758 541 (NE SMS)

 

kancelář 17b, Velká Hradební 13, Ústí n.L.

Konzultace

Zimní semestr 2016/2017

PO: 9:00 - 10:00

Konzultace vždy po předchozí domluvě, možno i v jiný časoprostor.


Výuka zimní/letní semestr 2016/2017

KFE: BF - Biofyzika

 • splnění zápočtového testu, požadavky viz zde.

KFE: BM5 - Biomechanika

 • splnění zápočtového testu
 • pohovor na vybranou problematiku, podrobnější požadavky zde.

KFE: ISKE5, ISK5 - Informační systémy

 • docházka
 • splnění jednoduchých průběžných testů za jednotlivá témata v kurzu - bude upřesněno na seminářích
 • splnění zápočtového testu (75%).

Výuka má podporu formou e-learningového kurzu v Moodle, viz daný kurz.

 

KOPA: ISPK, ISP5, ISVK, ISVK5, ISV5, IN1X - Informační systémy ve zdravotnictví, Informatika 1

 • docházka
 • splnění jednoduchých průběžných testů za jednotlivá témata v kurzu - bude upřesněno na seminářích
 • splnění zápočtového testu (75%).

Výuka má podporu formou e-learningového kurzu v Moodle, viz daný kurz.

 


Curriculum vitae

Ph.D. - UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziky,

Fyzika - Počítačové metody ve vědě a technice (započato 2013),
téma disertační práce:" Využití umělých neuronových sítí při diagnostice funkčního stavu pohybového aparátu"

 

Mgr. - UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziky,

Fyzika - Počítačové modelování ve vědě a technice (2010-2013), specializace: fyzika tenkých vrstev, fyzika pevných látek

 

Bc. - UJEP v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky,

Aplikovaná informatika - Informační systémy (2007-2010), specializace: operační systémy, počítačové sítě, hardware

 

- SOUs ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, Mechanik-elektronik (2003-2007),

zaměření na číslicovou techniku a řídící systémy

Certifikáty

Certifikát o Účasti na odborném sympoziu HRADECKÝ DEN REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY - 2015

E-learning MOODLE v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/29.0023 - 2014

Posturografie a možnosti jejího využití v klinické praxi - 2012

Povrchová elektromyografie a možnost jejího využití v klinické praxi - 2011
Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu(CZ.1.07/2.3.00/09.0209) - 2011

Cisco Certified Networking Associate 1 - 2009

Cisco IT ESSENTIALS - 2008
ECDL - 2008

Elektrické pohony a jejich řízení - 2006
Programovatelný automat SIMATIC S7 300/400 - údržba a diagnostika - 2006
Obsluha a programování řídícího systému VKR C1(C2) u PR KUKA - 2006
Pneumatika - 2006

Surfař - 2003

Publikační činnost

 • Čeřovský, Z., Hrach, K., Jelínek, M., Novotný, D., Tichý, M.: Hledání vhodných parametrů struktury lidského těla pro následné zpracování pomocí umělých neuronových sítí. Příspěvek na 2. mezinárodní konferenci Lekárska fyzika a biofyzika na začiatku 21. storočia 2: Aplikácie fyziky v medicíně, Bratislava 10.9.2015, plný text ve sborníku, s. 22-25, vydáno 2016, ISBN: 978-80-223-4254-4.
 • Čeřovský, Z., Jelínek, M., Hrach, K.: Vstupní parametry a jejich vliv při měření pomocí QUALISYS 3D. Příspěvek na 4. mezinárodní konferenci FZS UJEP, 20. 10. 2016 (sborník abstraktů), ISBN: 978-80-7561-018-8.

 • Čeřovský, Z. PRAKTICKÉ POUŽITÍ SADY MS OFFICE (NEJEN) PRO PSANÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ NA FZS UJEP. Skripta, Fakulta zdravotnických studií UJEP, 2016, ISBN: 978-80-7561-017-1
 • Čeřovský, Z. Modern Biomechanical Diagnostic Methods. In: Digital Economy World. 2016, (2), 32-36. ISSN 2464-5303. (online)
 • Čeřovský, Z., Jelínek, M., Hrach, K.: KVALITA MĚŘENÍ V ZÁVISLOSTI NA NASTAVENÍ A ZPŮSOBU KALIBRACE U 3D ANALÝZY SYSTÉMEM QUALISYS. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, 14-18.12.2015, Hradec Králové. Plný text ve sborníku, s. 2331, ISBN: 978-80-87952-12-2. (online)
 • Čeřovský, Z. [Autor, editor sborníku], Novotný, D., Jelínek, M., Tichý, M.: Predikce funkčního stavu velkých kloubů dolní končetiny s využitím umělých neuronových sítí. Příspěvek na 3. mezinárodní konferenci FZS 14. 10. 2015, abstrakt ve sborníku Nové trendy ve zdravotnických vědách III, s. 16, ISBN: 978-80-7414-965-8.

 • Čeřovský, Z., Hrach, K., Jelínek, M., Novotný, D., Tichý, M.: Hledání vhodných parametrů struktury lidského těla pro následné zpracování pomocí umělých neuronových sítí. Příspěvek na 2. mezinárodní konferenci Lekárska fyzika a biofyzika na začiatku 21. storočia 2: Aplikácie fyziky v medicíně, Bratislava 10.9.2015, abstrakt ve sborníku, s. 13, ISBN: 978-80-223-3953-7.

 • Čeřovský, Z.: Moderní možnosti analýzy dat – umělé neuronové sítě. In: Tichý, M., Buchtelová, E., Čeřovský, Z., Dončevová, L., Hrach, K., Jelínek, M.: Laboratorní měření ve fyzioterapii II - Analýza dat ve studiích zaměřených na dolní končetinu. Monografie FZS UJEP, 2015, ISBN: 978-80-7414-983-2.
 • Novotná I., Křemen V., Holub M., Čeřovský Z., Tichý M., Hrach K., Jelínek M.,  Lhotská L.: CASE STUDY: FUNCTIONAL VERIFICATION OF MULTICHANNEL SURFACE ELECTRODE FOR JOINT PATTERNS INVESTIGATION - příspěvěk ve sborníku Biodat 2014, ISBN: 978-80-01-05624-0. (online)
 • Novotná, I., Křemen, V., Čeřovský, Z., Hrach, K., Jelínek, M., Tichý, M., Lhotská, L.: Representation of joint patterns in surface EMG. In: Clinical Neurophysiology, 125 (5), p. e42, ISSN: 1388-2457, doi: 10.1016/j.clinph.2013.12.091, 2014.
 • Novotná I., Holub M., Křemen V., Čeřovský Z., Hrach K., Jelínek M., Tichý M.: PŘÍPADOVÁ STUDIE: KLOUBNÍ VZORCE PŘI VYUŽITÍ POVRCHOVÉHO EMG - příspěvek ve sborníku MEDSOFT, 2014, ISBN: 978-80-86742-38-0. (online)
 • Tichý, M., Buchtelová, E., Čeřovský, Z., Hrach, K., Jelínek, M., Vaníková, K.: Laboratorní měření ve fyzioterapii I. Monografie FZS UJEP, 2013, ISBN: 978-80-7414-673-2.
 • Novotná I., Křemen V., Čeřovský Z., Hrach K., Jelínek M., Tichý M., Lhotská L.: SURFACE EMG SIGNAL PROCESSING FOR EVALUATION OFISOMETRIC VOLUNTARY EXTENSION OF THE KNEE JOINT - příspěvěk ve sborníku Biodat 2013, ISBN: 978-80-01-05410-9. (online)
 • Novotná I., Křemen V., Čeřovský Z., Hrach K., Jelínek M., Tichý M., Lhotská L.: REPRESENTATION OF JOINT PATTERNS IN SURFACE EMG - Příspěvek ve sborníku abstraktů, konference 60. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII, 1. - 2. listopadu 2013, Afi Palace, Pardubice. (online)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800