Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2017/2018
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Akce FZS pro veřejnost
Kurzy nabízené na FZS
PC studovna
Rozvrh
Kontakty
Zaměstnanci UJEP - kontakty
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
123
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 1617
1819 20 21222324
25262728293031
Přihlásit


Psychomotorická cvičení pro děti

 

Poradenství a edukace dětí s deficitem v oblasti komunikace, motoriky a pozornosti


Psychomotorická cvičení pro děti s vývojovými poruchami komunikace, sníženou schopností koncentrace pozornosti, hyperaktivitou a vývojovou dyspraxií


U těžších vývojových poruch řeči, specifických poruch učení a poruch koncentrace pozornosti se nejedná pouze o izolované postižení různých úrovní jazyka nebo dílčích školních dovedností. Problémy se vyskytují i v dalších oblastech vývoje dítěte. Narušena je zejména hrubá, jemná motorika, grafomotorika, orofaciální motorika, funkce rovnovážného ústrojí, zrakové a sluchové vnímání. Z tohoto důvodu je nutné zaměřit se na zlepšení všech těchto funkcí komplexně. Terapeutická cvičení by měla být doplňkem ambulantní terapie prováděné klinickými logopedy a speciálními pedagogy (např. kurzy grafomotoriky). Cílem nabízeného terapeutického cvičení je komplexní přístup, který stimuluje rozvoj dítěte ve všech problémových oblastech. Ve cvičeních budou využity ergoterapeutické, fyzioterapeutické a speciálně pedagogické postupy. Jednotlivá cvičení budou probíhat v tělocvičně a v ergoterapeutických dílnách. Při cvičeních bude, mimo jiné pomůcky, využíváno interaktivní zařízení Magic box, které zábavnou formou motivuje děti k rozvoji potřebných dovedností.

 

Terapeutická cvičení jsou vhodná zejména pro děti s opožděným vývojem řeči nebo specificky narušeným vývojem řeči (vývojová dysfázie, vývojová dysartrie), pro děti s dyspraxií a pro děti se sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou.

 

KDY: středa od 15.00 – 16:30 (od 4.10. - 20.12.2017)

ukázková hodina 4.10.2017 od 15:00 - 16:30 (nutná rezervace)

 

KDE: tělocvična Fakulty zdravotnických studií UJEP, Velká Hradební 13, Ústí nad Labem, 400 01

 

CO S SEBOU: pohodlné oblečení, obuv do tělocvičny, pití

 

KDO CVIČÍ: lekce vede Mgr. Petra Pecharová (speciální pedagog, logoped). Na cvičeních se podílí  studentky ergoterapie a fyzioterapie

 

CENA: 1000 Kč/10lekcí (doporučená minimální délka terapie), klientům VZP přispívá pojišťovna částkou 500 Kč

 

KONTAKT: Mgr. Petra Pecharová; petra.pecharova@ujep.cz; tel.: +420 47 528 4243,

mob.:+420 702 202 487

 

Náplň terapeutických cvičení:

  • rozvoj taktilního systému – vnímání hmatem, stereognózie
  • rozvoj propriocepce (polohocitu a pohybocitu) - vnímání vzájemného vztahu mezi jednotlivými částmi těla a jejich pozicemi
  • rozvoj vestibulárního (rovnovážného) systému - rovnovážné reakce, pohyb vůči gravitaci, prostorová orientace,…
  • cvičení zaměřená na spolupráci hemisfér
  • cvičení zaměřená na rozvoj zrakové a sluchové paměti, pozornosti, diferenciace
  • rozvoj komunikačních dovedností
  • cvičení zaměřená na rozvoj pracovních dovedností, jemné motoriky, grafomotoriky
  • cvičení zaměřená na rozvoj koncentrace pozornosti
  • cvičení zaměřená na rozvoj kognitivních a fatických funkcí

 

 


Přílohy:
Mgr. Petra Pecharová | vloženo: 30.května 2017 16:43:22 | aktualizováno: 12.září 2017 08:43:47 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800